Q-THERM dokumentácia 

 

Technický list Q-THERM:

Certifikát Q-THERM:

Protokol o skúškach:

Zdravotná nezávadnosť:

 

MERANIE - SCHOPNOSŤ IZOLOVAŤ ÚNIKY TEPLA POD TERMOVÍZNOU KAMEROU 

Výsledky termovíznych meraní objektu pred a po realizácií materiálom Q-THERM na vnútornom povrchu steny. Meranie sa vykonávalo z exteriérovej strany a výsledkom je zaujímavé obmedzenie prestupu tepla z interiéru do exteriéru.

Pre kvalitné posúdenie bolo nutné v priebehu chladných zimných mesiacov jednej zimy nasnímať danú stenu z exteriéru bez Q-THERMu, následne realizovať stierkovanie Q-THERMu na vnútorný povrch stien (ideálne počas teplejších mesiacov, ale nie je podmienkou) a nakoniec zrealizovať merania nasledujúce zimné obdobie.

Nižšie na obrázku vidíme fotografiu stenu z exteriérovej strany. Napriek stavu fasády do steny nezateká a nie je zaťažená vzlínajúcou vlhkosťou.

 

Na ďalšom obrázku vidíme rovnakú fotografiu steny pod termovíznou kamerou. Termosnímok bol vytvorený dňa 16.03.2013 v čase 17:33 hod. pri vonkajšej teplote + 1°C. Obloha bola pod mrakom. Teplotný rozsah snímku je vyznačený škálou na okraji.

Hodnoty vyznačených meraných bodov:

SP1 = 3,2°C

SP2 = 4,6 °C

 

Posledná fotografia z termovíznej kamery je po realizácií materiálu Q-THERM stierkovaním na vnútornom povrchu steny. Termosnímok bol vytvorený dňa 04.12.2013 v čase 17:03 hod. pri vonkajšej teplote 0°C. Obloha bola jasná, čo je jediný rozdiel pri porovnaní obidvoch snímkov. Teplotný rozsah snímku je vyznačený škálou na okraji.

Hodnoty vyznačených meraných bodov:

SP1 = -0,6°C

SP2 = 2,2 °C

Po porovnaní obidvoch termosnímkou je jasne viditeľné, že po aplikácií Q-THERMu stierkovaním na vnútorný povrch steny došlo k veľmi zaujímavému obmedzeniu prestupu tepla z interiéru do exteriéru danej steny. Dokazujú to aj konkrétne hodnoty teplôt po ich porovnaní. Pri realizácií merania bol kladený dôraz na vyznačené teplotné body, ktoré museli byť z hľadiska umiestnenia čo najviac totožné. Na stene ešte môžeme pozorovať miesta zvýraznené červenou farbou. Najväčší predpoklad je, že skladba muriva na daných miestach obsahuje viac "malty", ako "tehál". Termovízne meranie bolo vykonané certifikovanou termovíznou kamerou FLIR b60.

PRAKTICKÁ UKÁŽKA IZOLÁCIE TEPLA

Na obrázku nižšie je pohár naplnený horúcou vodou a ten štvorec je aplikovaný Q-THERM. Povrchová teplota pohára je 77,9 °C a povrchová teplota na Q-THERMe je 50,5 °C. Po aplikácií Q-THERMu došlo k zníženiu povrchovej teploty o 27,4 °C.

Na obrázku nižšie je ukážka Q-THERMu aplikovaného náterom na teplovodnom kúrení. Povrchová teplota trúbky je 55,3 °C a povrchová teplota na Q-THERMe je 42,9 °C. Po aplikácií Q-THERMu došlo k zníženiu povrchovej teploty o 12,4 °C. Druhá trúbka SP3 je spiatočná, ktorá odvádza teplú vodu von z radiátora.

 

PRAKTICKÁ UKÁŽKA IZOLÁCIE CHLADU

Na obrázku nižšie je pohár naplnený chladnou vodou s ľadom a ten štvorec je aplikovaný Q-THERM. Povrchová teplota pohára je - 3,5 °C a povrchová teplota na Q-THERMe je 15,1 °C. Po aplikácií Q-THERMu došlo k zvýšeniu povrchovej teploty o 18,6 °C.