1. Internetová stránka www.grand-del.sk používa súbory cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré www.grand-del.sk (rovnako ako mnoho ďalších serverov) ukladá pomocou webového prehliadača do jednotlivých počítačov. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uchovávania na koncovom zariadení a unikátne číslo.

  2. Súbory cookies sú využívané na účely:

  • umožňujú identifikovať zariadenie užívateľa a správne zobraziť internetovú stránku

  1. Programy slúžiace na prehliadanie internetových stránok (internetové prehliadače) pripúšťajú v mnohých prípadoch uchovávanie súborov cookies v koncovom zariadení užívateľa. Užívatelia môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä takým spôsobom, aby bolo blokované automatické fungovanie súborov cookies v nastavení internetového prehliadača alebo aby bol užívateľ informovaný o každom jednotlivom uložení na zariadení užívateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania so súbormi cookies sú k dispozícii v nastaveniach internetového prehliadača.

  2. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.grand-del.sk informuje, že obmedzenie využívania súborov cookies môže mať negatívny dopad na niektoré funkcionality prístupné na internetovej stránke.

  3. Viac informácií na tému súborov cookies nájdete na adrese v sekcii "Pomoc" internetového prehliadača.